Blog

2013 LEXUS LX570 登録・納車!

IMG_0864.jpg

IMG_0895.jpg

IMG_0902.jpg
陸運局にて… チョット一息入れられます~[emoji:i-237]